Date and Time

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Các ý kiến mới nhất

  Ảnh ngẫu nhiên

  Vi_deo_khai_giang.flv Vi_deo_khai_giang.flv FILE_NGHE_LOP_4_HKII_17__18.mp3 FILE_NGHE_HK2_LOP_3_2017__2018_onlineaudioconvertercom.mp3 FILE_NGHE_HK2_LOP_5_SMART_START_2017__2018.mp3

  Trường Tiểu học Đinh Lạc - Di Linh - Lâm Đồng

  Chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh đến với website của trường Tiểu học Đinh Lạc.

  via Gfycat

  Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 5 năm (từ năm học 2018-2019 đến 2022 - 2023)

  UBND HUYỆN DI LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH ĐINH LẠC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : …/KH – THĐL ...

  Ba Công Khai

  Biểu mẫu 05 Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo PHÒNG GD - ĐT DI LINH TRƯỜNG TH ĐINH LẠC THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019 STT Nội dung Chia theo khối lớp Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 I Điều kiện tuyển sinh - 6 tuổi;...

  Ba Công Khai

  Biểu mẫu 06 Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo PHÒNG GD&ĐT DI LINH TRƯỜNG TH ĐINH LẠC THÔNG BÁO Công khai thông...