Date and Time

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Các ý kiến mới nhất

  Ảnh ngẫu nhiên

  Vi_deo_khai_giang.flv Vi_deo_khai_giang.flv FILE_NGHE_LOP_4_HKII_17__18.mp3 FILE_NGHE_HK2_LOP_3_2017__2018_onlineaudioconvertercom.mp3 FILE_NGHE_HK2_LOP_5_SMART_START_2017__2018.mp3

  Trường Tiểu học Đinh Lạc - Di Linh - Lâm Đồng

  Chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh đến với website của trường Tiểu học Đinh Lạc.

  via Gfycat

  Tiếng Anh 3 (thí điểm) Đề thi cuối kì 2 năm học 2018-2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Đức Hải
  Ngày gửi: 22h:50' 17-05-2019
  Dung lượng: 889.0 KB
  Số lượt tải: 564
  Số lượt thích: 0 người

  Dinh Lac Primary School
  Name :……………………………………
  Class:3A………………………………….
  
  FINAL TERM EXAMINATION
  I LEARN SMART START 3
  School year: 2018-2019

  
  Marks:


  Listening
  Reading
  Writing
  Speaking

  
  
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  PART I: LISTENING
  Question 1: Listen and draw lines (1pt)
  

  Question 2. Listen and write (1pt)

  five car big robots

  Hi, my name’s Vinh. I live in a big (0) house. There are (1)________ rooms in my house. There is one
  (2)___________ livingroom and two small bedrooms. There are six (3)____________in my bedroom. There is one (4) ___________ in the living room.
  
  
  
  PART II: READING
  Question 3: Read and tick ( the box (1pt)

  1.There’s a crosswalk 2.There’s a car
  Let’s hold hand Let’s go


  3.There’s a green light 4.There’s a red light
  Let’s stop Let’s stop
  Question 4: Read the text and choose the best answer. (2pts)
  Can you________ the lightning? Yes, I can.
  hear b. see c. eat
  Are you hot?
  Yes, I am. b. Yes, I am not c. No, I am.
  How’s the weather?
  It’s a sunny. b. It’s sunny. c. It` sun.
  Can I have some banana and _________?
  pencil b. ball. c. yogurt

  PART III: WRITING
  Question 5: Oder the words (2pts)
  are / you / Where / going ?
  ___________________________________________________________
  going / to / I’m / park / the.
  ___________________________________________________________
  the / Where’s / bookshop ?
  ___________________________________________________________
  on / It’s / street / Red.
  ___________________________________________________________

  Question 6: Read a story. Choose a word from the box. Write. (2pts)  NICE WEEKEND

  Hello, my name’s Tom. Today is Sunday. I’m (1)___________ at the

  bookshop. Nick is (2)____________ at the lake. Kim is

  (3)____________ at the supermarket. Lucy is (4)____________ at the ice

  cream shop. Have a nice weekend!

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 3:


  Kỹ năng
  Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá
  Mức/ điểm
  Tổng số câu, số điểm
  
  
  
  M1
  M2
  M3
  M4
  
  
  

  Nghe
  Listen and draw line

  2

  0,25đ
  2

  0,25đ
  
  
  


  8 câu
  2 điểm

  
  
  Listen and write
  1

  0,25đ
  2

  0,25đ
  1

  0,25đ
  
  
  
  


  Đọc


  Look and read. Put a tick () or a cross (x) in the box
  
   2

  0,25đ
   2

  0,25đ
  
    8 câu
  3 điểm
  
  
  Read the text and choose the best answer
  
   2

  0,5đ
   2

  0,5đ
  
  
  
  

  Viết

  Oder the words
  
  
  2

  0,5đ
  2

  0,5đ
  
  8 câu
  4 điểm

  
  
  Read a story. Choose a word from the box. Write
  
  
  2

  0,5đ
  2

  0,5đ
  
  
  

  Nói


  Answer the questions
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  4câu
  1 điểm

  
  
  ANSWER KEYS
  FINAL TERM EXAMINATION – I-LEARN SMART START 3
  School year: 2018 - 2019

  PART I. LISTENING
  Question 1. Listen and draw line (1pt)

  

  Question 2. Listen and write (1pt)
  five
  big
  robots
  car
  PART II. READING
  Question 3: Look and read. Put a tick (()or a cross (() in the box (1pt)
  1. ( 2. ( 3. ( 4. (

  Question 4. Read the text and choose the best answer (2pts)
  b
  a
  b
  c
   
  Gửi ý kiến