Date and Time

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Các ý kiến mới nhất

  Ảnh ngẫu nhiên

  Vi_deo_khai_giang.flv Vi_deo_khai_giang.flv FILE_NGHE_LOP_4_HKII_17__18.mp3 FILE_NGHE_HK2_LOP_3_2017__2018_onlineaudioconvertercom.mp3 FILE_NGHE_HK2_LOP_5_SMART_START_2017__2018.mp3

  Trường Tiểu học Đinh Lạc - Di Linh - Lâm Đồng

  Chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh đến với website của trường Tiểu học Đinh Lạc.

  via Gfycat

  Tiếng Anh 4 (Chính thức). Đề thi học kì 2 năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Đức Hải
  Ngày gửi: 20h:59' 17-05-2019
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 386
  Số lượt thích: 0 người
  School: ……………………………...
  Name:……………………………….
  Class: 4………
  FINAL TERM EXAMINATION
  I-LEARN SMART START 4
  School year: 2017-2018
  Time allowed: 40 minutes
  
  
  Mark
  Listening
  Reading
  Writing
  Speaking
  Total
  
  
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  Q.9
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  PART I. LISTENING
  Question 1.Listen and draw lines. There is one example.(1pt)
  /
  Question 2: Listen and tick (() the box. There is one example.(1pt)
  Example:
  What does the boy do at 8:30?

  2. What did Joe do yesterday?


  3. What’s Daddy doing?


  4. What game are Sam and Pat playing?


  Question 3: Read the question. Listen and write a name or a number. (1pt)
  There are two examples:
  What’s the girl’s name? Kim
  How old is she? 9
  Questions:
  1. What’s Kim friend’s name? __________________
  2. What number is Kim’s house? __________________
  3. What’s the name of Kim’s cat? __________________
  4. How old is the cat? __________________
  PART II: READING
  Question 4:Read and choose a word from the box.There is on example. (1pt)
  hospital doctor singer firefighter teacher
  
  
  There are four people in my family. My dad is a (0)firefighter, he uses a hose. My mum is (1) _______________, she works at the primary school. She really loves children. My brother, Tom, is a good (2) ______________ , he helps sick people. He works in a big (3) _______________. When I grow up, I want to be a (4) ______________.
  Question 5:Read and choose the correct answer. (1pt) Can you play badminton?
  I like tennis
  Yes, I can
  I love sack race because I like jumping
  What’s his job?
  He’s a firefighter.
  A firefighter uses a hose.
  He wants to be a firefighter.

  What time do you go to bed?
  I want to go to the playground.
  I go to bed at 9.30 p.m.
  I get up at 6 a.m.


  What did you do yesterday?
  I want to go to Sapa to see the mountains.
  I’m using a computer.
  I planted some seeds.
  Question 6: Look and read. Write Yes or No. (1pt)

  Examples:
  There is a cake on the table.Yes
  The boy is playing the computer.No
  1. The mouse is under the chair. __________
  2. There is an elephant in the cupboard. __________
  3. The girl is playing the piano. __________
  4. The lamp is next to the cupboard. __________
  PART III: WRITING
  Question 7:Look and write the words. (1pt)  Question 8:Reorder the words. There is one example. (1pt)
  0. I / want to/ in /go / the evening./ a party/ to .
  -> I want to go to a party in the evening.
  1.birthday/ is/ in /May./ My
  ->…………………………………………………………………….
  2. wants / to / My sister/ be / singer. / a
  ->……………………………………………………………………
  3.I/ love / capture the flag / I / like / because/ running.>……………………………………………………………………..
  4.Vinh/ going to/is /lion dance/ watch a/ Lunar New Year./ in the
  ->………………………………………………………………….…
   
  Gửi ý kiến