Date and Time

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Các ý kiến mới nhất

  Ảnh ngẫu nhiên

  Vi_deo_khai_giang.flv Vi_deo_khai_giang.flv FILE_NGHE_LOP_4_HKII_17__18.mp3 FILE_NGHE_HK2_LOP_3_2017__2018_onlineaudioconvertercom.mp3 FILE_NGHE_HK2_LOP_5_SMART_START_2017__2018.mp3

  Trường Tiểu học Đinh Lạc - Di Linh - Lâm Đồng

  Chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh đến với website của trường Tiểu học Đinh Lạc.

  via Gfycat

  Tiếng Anh 4 (Thí điểm). Đề thi học kì 2 năm học 2018-2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Đức Hải
  Ngày gửi: 22h:52' 17-05-2019
  Dung lượng: 703.0 KB
  Số lượt tải: 434
  Số lượt thích: 0 người

  Dinh Lac Primary School
  Name :……………………………………
  Class:4A………………………………….
  
  FINAL TERM EXAMINATION
  I LEARN SMART START 4
  School year: 2018-2019

  
  Marks:


  Listening
  Reading
  Writing
  Speaking

  
  
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  PART I. LISTENING
  Question 1. Listen and draw lines (1pt)
  Question 2. Listen and write a word (1pt)
  What time is it? It’s half past ______________.
  What can you do? I can ______________.
  Let’s watch TV Yes, I __________ watching TV.
  Where’s he from? He’s from _______________.
  PART II. READING
  Question 3. Look and read. Put a tick () or a cross (x) in the box (1pt)
  I want to read 2. I go to bed


  3. He is a police officer 4.I`m from the UK

  Question 4: Read the text and choose the best answer. (2pts)
  1. What did you do yesterday? 2. What do you want to do?
  A. I planted some seed . A. I go to the park.
  B. I water the plants. B. I help some want.
  C. I plant some seeds. C. I want to make a sandcastle.
  3 .What do you want to be? 4. What are you doing?
  A. I want to be a artist. A. He’s using a computer.
  B. I want to be an artist. B. She’s using a computer.
  C. I want to go to Hue. C. I’m using a computer.
  PART II. WRITING
  Question 5:Look at the pictures. Write the words (2pt)

  ___ ___ ___ ___ ___ ___  2. ___ ___ ___ ___

  Question 6: Look at the picture. Read a story. Choose a word from the box. Write (2pts)

  Hello, My name is Kim. I want to be a (1) ______________.
  This is my brother. His name’s Sam. He wants to be a (2) _______________.
  And this is my cousin. His name’s Sam. He wants to be a (3) _________________.
  He uses a (4) ____________.

  doctor teacher hose paintbrush firefighter
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 4:


  Kỹ năng
  Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá
  Mức/ điểm
  Tổng số câu, số điểm
  
  
  
  M1
  M2
  M3
  M4
  
  
  

  Nghe
  Listen and draw line

  2

  0,25đ
  2

  0,25đ
  
  
  

  8 câu
  2 điểm

  
  
  Listen and write a word
  1

  0,25đ
  2

  0,25đ
  1

  0,25đ
  
  
  
  


  Đọc


  Look and read. Put a tick () or a cross (x) in the box
  
   2

  0,25đ
   2

  0,25đ
  
  

  8 câu
  3 điểm
  
  
  Read the text and choose the best answer
  
  
   2

  0,5đ
   2

  0,5đ
  
  
  

  Viết

  Look at the pictures. Write the words
  
  1


   1


  
  
  8 câu
  4 điểm

  
  
  Look at the pictures. Read a story. Choose a word from the box
  
  2

  0,5đ
  2

  0,5đ
  
  
  
  

  Nói


  Answer the questions
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  4 câu
  1 điểm

  
    ANSWER KEYS
  FINAL TERM EXAMINATION – I-LEARN SMART START 4
  School year: 2018 - 2019

  PART I. LISTENING
  Question 1. Listen and draw line (1pt)

   
  Gửi ý kiến