Date and Time

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Các ý kiến mới nhất

  Ảnh ngẫu nhiên

  Vi_deo_khai_giang.flv Vi_deo_khai_giang.flv FILE_NGHE_LOP_4_HKII_17__18.mp3 FILE_NGHE_HK2_LOP_3_2017__2018_onlineaudioconvertercom.mp3 FILE_NGHE_HK2_LOP_5_SMART_START_2017__2018.mp3

  Trường Tiểu học Đinh Lạc - Di Linh - Lâm Đồng

  Chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh đến với website của trường Tiểu học Đinh Lạc.

  via Gfycat

  Tiếng Anh 5 (Chính thức). Đề thi học kì 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Đức Hải
  Ngày gửi: 22h:47' 17-05-2019
  Dung lượng: 566.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người

  Dinh Lac Primary School
  Name :……………………………………
  Class:5A………………………………….
  
  FINAL TERM EXAMINATION
  I LEARN SMART START 5
  School year: 2018-2019

  
  Marks:


  Listening
  Reading
  Writing
  Speaking

  
  
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  PART I. LISTENING
  Question 1. Listen and draw lines (1pt)  Question 2. Listen and write a word (1pt)
  Where does he work? He works at a ______________.
  What does your father do? He’s a ________________.
  Where do you live? I live in a ____________.
  Where’s he from? He’s from _______________.
  PART II. READING
  Question 3. Look and read. Put a tick () or a cross (x) in the box (1pt)


  1.We went to a restaurant last weekend
  


  2. I live in a big village. It’s peaceful  3. My uncle is an engineer  4. She’s from the UK. She’s British
  Question 4. Look & read. Choose the correct words and write them in the line (2pts)

  a reporter a driver a vet a mechanic

  This person works with animals. _______________
  This person works at a newspaper or a TV station . _______________
  This person works outdoors and use a vehicle. _______________
  This person fixes cars and motorbikes _______________
  PART III. WRITING
  Question 5: Choose the correct words and write them in the lines. (3pts)

  quiet dentist winter nurse cloudy sunny village

  My name is Daisy. I live in a small (1)……………... in the USA. It’s very  (2)……..………………….here, because there are not many people
  or cars. The weather is very hot and (3) …………………... in the  summer but can be cold and snowy in the (4) ……………………..  My mother is a teacher and my father is a (5) …………………….  I want to be a (6) ……………………. when I grow up.


  Question 6: Answer the questions. (1pt)

  When is Teacher’s Day in VietNam?
  ____________________________________________________________.

  What do students do for Teacher’s Day in VietNam?
  ____________________________________________________________.
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 5:


  Kỹ năng
  Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá
  Mức/ điểm
  Tổng số câu, số điểm
  
  
  
  M1
  M2
  M3
  M4
  
  
  

  Nghe
  Listen and draw line

  2

  0,25đ
  2

  0,25đ
  
  
  

  8 câu
  2 điểm

  
  
  Listen and write
  1

  0,25đ
  2

  0,25đ
  1

  0,25đ
  
  
  
  


  Đọc


  Look and read. Put a tick () or a cross (x) in the box
  
   2

  0,25đ
   2

  0,25đ
  
  

  8 câu
  3 điểm
  
  
  Look & read. Choose the correct words and write them in the line
  
  
   2

  0,5đ
   2

  0,5đ
  
  
  

  Viết

  Choose the correct words and write them in the lines
  
  3

  0,5đ
  3

  0,5đ
  
  
  8 câu
  4 điểm

  
  
  Answer the questions
  
  
  1

  0,5đ
  1

  0,5đ
  
  
  

  Nói


  Answer the questions
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  4 câu
  1 điểm

  
    ANSWER KEYS
  FINAL TERM EXAMINATION – I-LEARN SMART START 5
  School year: 2018 - 2019

  PART I. LISTENING
  Question 1. Listen and draw line (1pts)  Question 2. Listen and write (1pt)
  supermarket
  doctor
  city
  Singapore

  PART II. READING
  Question 3: Look and read. Put a tick (()or a cross (() in the box (1pt)
  1. ( 2. ( 3. (
   
  Gửi ý kiến